UTMÄRKELSER

2014 Green Tenant Award Sveriges mest hållbara kontorshyresgäst

Vinnare är vår kund U&We

Juryns motivering: ”Med kreativitet och originalitet tar U&We tillvara på den lilla arbetsplatsens möjligheter. Företagets ambition är att vara en katalysator i processen att förena hållbarhet med affärsnytta. Den kreativa synen på hållbar arbetsmiljö öppnar för nya perspektiv och visar att även ett mindre företag kan inspirera och vägleda hållbart engagemang för andra organisationer, en särskild kvalitet som ger U&We årets förstaplats.”

2012 Kvarteret Båtsmannen – nominerad till Glaspriset

”Som ett av tolv projekt har den påbyggda våningen på Södermalm i Stockholm, med två stora etagelägenheter, nominerats till Glaspriset 2012. Priset delas ut vartannat år till det bästa glasbyggnadsprojektet i Sverige, utifrån kriterierna arkitektur, funktion och innovation.”

2011 Kvarteret Båtsmannen –  finalist  i tidskriften Arkitekturs debutpris.

nybyggnadspris

2011 Karlskrona Kommuns Nybyggnadspris, Hönshuset

2007 ROT-priset, Grand Hotel, för ombyggnad och renovering av Burmanska Huset, tidigare SAF-huset

2003 Bästa färgmiljö, Vaxholms Kastells Museum

2003 Årets Bygge i tidningen Byggindustrin för ombyggnaden av Operahögskolan