Stockholmshem

Ombyggnad och inredning åt Stockholmshems huvudkontor

Från cellkontor till öppet landskap, ett testprojekt inför flytt till nya huvudkontoret. Fokus på hållbarhet, begagnade möbler och återvunnet material.

Mötesrum med teman efter Stockholmshems fastigheters kvartersnamn och byggnadsår

Mötesrum Kafferepet

Pausdel

Tyst rum

Kontorslandskapet