Hotell NoFo

Ombyggnad av hotell på Södermalm

Beställare: Stadsholmen
BTA: Ca 3600 kvm

Ahlsénarkitekterna har projekterat en varsam ombyggnad på 4 plan. Totalt 82 hotellrum av 100 ingick i projektet samt reception och förberedelse för restaurangkök.

Den blåklassade fastigheten är belägen på Tjärhovsgatan på Södermalm i Stockholm. Den så kallade Sifvertska kasernen fick sin form med 4 längor kring en gård på 1780-talet. Byggnaden som uppfördes i 2 våningar med brutet sadeltak innehöll bryggeri och bostäder. År 1812 övertogs byggnaden av staden för att inkvartera stadsvakten. 1855 byggdes fastigheten på med en våning och vind. Plåttaket kom till. Långt in på 1900-talet används byggnaden som logement och senare vårdlokaler med stora sovsalar. Från 1950-talet och framåt används övre delarna som ungkarlshotell och turisthotell.

Kvarteret ägs numera av Stadsholmen och inrymmer Best Western hotell Nofo, lokaler för Katarina brandstation, ett antal lägenheter samt några mindre lokaler. Då ytterligare ytor kunnat frigöras har hotellet fått möjlighet att expandera. Projektet innebar i huvudsak en ombyggnad av befintliga vandrarhemsrum och tillkommande
hotellrum men även entréplanet för nytt läge på receptionen, tillgängligt wc, ombyggnad av soprum samt förberedelse
ventilationsmässigt för utökat kök då hotellet nu får fler rum.

På plan 4 byggdes hela östra delen om till nya hotellrum med egna wc/duschar och på Plan 5 byggdes södra, västra och nordvästra delarna om från vandrarhemsrum till hotellrum med egen wc/dusch. Övriga delar på plan 5 blev nya hotellrum med wc/dusch. På plan 5 tillkom också 3 fläktrum som får sin luftförsörjning via 3 nya takkupor lika de befintliga. En ny tvättstuga för hotellets verksamhet inrättades på plan 5. Helt nya installationer för luft, ventilation, vatten, avlopp, värme och el, samt ny belysning, kommer också att ingick i projektet. Taklandskapet påverkades av nya frånluftsskorstenar och nya kupor samt brandgasfläktar.

Intentionerna var att iaktta varsamhet kring byggnadens karaktär och tidstypiska detaljer. Dessa var tänkta att tillföra hotellet en extra dimension av tidsandan.

Hotellets inredningsarkitekt Stefan Samuelsson har stått för rummens inredning i samarbete med hotellets ägare.

Process ombyggnad:

P1040178
pågående arbete
rum Columbus