Bolinderska palatset

bolinderska

Det Bolinderska huset uppfördes 1874–77 av arkitekt Hugo Zetterwall.
Byggherren Jean Bolinder hade tillsammans med sin bror Carl Gerhard grundat Bolinders Mekaniska Verkstad 1845. Verksamheten var framgångsrik och Jean Bolinder önskade uppföra ett ståndsmässigt hem för egen räkning.
Zettervalls utgångspunkt för det Bolinderska huset var att med associationer till venetiansk renässansarkitektur skapa ett representativt stadspalats vid Stockholms Ström, som med stora muröppningar och upplöst rikt utsmyckad putsfasad skulle ta in ljuset från vattnet. Tankarna går till ett ”Nordens Venedig” med klara associationer till venetiansk palatsarkitektur.

bolinderska´renovering
Restaureringsarbete av interiör i Bolinderska huset.