EBM Papst


Exteriör tillbyggnad.

interior-fore
Interiör före ombyggnad.

interior
Interiör efter ombyggnad.

interior2

interior3


Ett genomgående omhändertaget projekt, från helhet till detaljnivå som trappor och inredning.