OM OSS

En stor del i vår verksamhet sedan 30 år tillbaka ligger på arbeten i befintliga miljöer – att bevara och utveckla det som redan finns. Det kan röra sig om renovering och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som slott, fästningar och museer.

Andra delar i vår verksamhet är ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad av hus och fastigheter. Både inom den offentliga sektorn och av privatägda hus.

Vi har fått in nya krafter och erfarenheter i vår verksamhet. Med detta följer också nya tankar om hur man bäst använder beprövade och även moderna metoder, material och kunskaper när man bygger om, till och nytt.

För oss och våra uppdragsgivare är alla våra gemensamma tidigare erfarenheter en trygg grund att stå på. Utifrån dem kan vi forma framtidens byggnadsprojekt med fokus på hållbarhet och nya, oväntade lösningar. Vägen dit börjar med en skräddarsydd arbetsgrupp. Där har du som uppdragsgivare en av de viktigaste rollerna. Vilka de andra delarna av vårt professionella team blir, beror alldeles på uppdraget. Kanske behövs en landskapsarkitekt, en ljussättare,  en akustiker, en konstnär? Det är kompetenser vi sen länge försäkrat oss om i vårt eget nätverk av kunniga projektörer.

Oavsett uppdrag handlar vårt arbete om kunskap, lyssnande och lust. Lusten att hitta den bästa lösningen, förmågan att höra vilka ramar som går att vidga och vilka som är fastslagna. Samt inte minst, kunskap som kan tillföra det som uppdragsgivaren själv inte kunde se saknades. Ofta handlar det om en känsla som kommer ur kunskap och omsorg om detaljer, om goda funktioner och samband.  Hur foten landar på ett trappsteg, hur ljuset faller in genom ett fönster, vad som händer när dörren öppnas.