Humleboet

Ombyggnad och renovering av bostäder, lokaler och trapphus i Rödabergsområdet vid Vanadisplan

Varsam ombyggnad av, enligt stadsmuseet, blåklassat bostadshus byggt 1926. 34 lägenheter och 2 lokaler i bottenvåningen. Beställare Svenska bostäder.

1920
I trapphuset har innertaket renoverats och övermålade väggmålningar tagits fram av en konservator. Väggar har kompletterats med en ny behandling. Samtliga lägenhetsdörrar i betsad ek är original. Dessa har byggts på invändigt till brandklassade säkerhetsdörrar. Entréerna har fått nya postfack i betsad ek och trapplanen har försetts med nya tidningshållare.
fasader
kök
detaljer
trycke