Fredriksborg – Stenkasernen

Ombyggnad av hotell på norra Värmdö

Stenkasernen vid Fredriksborgs fästning uppfördes kring 1750 som förläggning för manskapet som bemannade fästningen. Arkitekt för byggnaden var Carl Hårleman. Under den aktiva tiden rymde byggnaden upp till 150 soldater i förläggning. Kring sekelskiftet byggdes Stenkasernen om till sex bostäder, i storlekar mellan 1 rok och 4 rok. Ahlsénarkitekterna har, i samarbete med Statens Fastighetsverk, utfört en ombyggnad till restaurang och hotell. Stenkasernen rymmer idag ett fullständigt restaurangkök, 3 matsalar och reception i bottenvåningen, 8 hotellrum en trappa upp samt 2 rum på vinden, med totalt 18 bäddar.

Ytteligare 5 hotellrum finns idag i det gamla officersbostället som byggdes 1721, innan fästningen. Alla dessa rum ligger i markplan och har eget bad- eller duschrum.

Utöver en omfattande teknisk renovering lades stor estetisk omsorg på att bevara byggnadens tidstypiska detaljer. Traditionella linoljefärger har använts, tidstypiska tapeter har tagits fram, originaldörrar har bevarats i möjligaste mån och även de kakelugnar som fanns i många rum i byggnaden.

Fredriksborg 11
Fredriksborg 3
Fredriksborg 41