KTH, 43:16 EE-skolan

Genomförandeperiod: 2015-2018

Beställare: Akademiska hus

Den inledande hyresgästanpassningen som började med en fördjupad programhandling resulterade så småningom i en totalrenovering med omfattande detaljprojektering. Höga krav ställdes på tillgänglighet, ljud/akustik och brand. Mindre bygglovpliktiga tillbyggnader tillkom i form av entréer, soprum och fläktrum. Även gårds-/trädgårdsplanering ingick.

Ny hörsal