Kv. Korpen 9

Ombyggnad till bostäder i Aspudden

Förtätning och ökad användning av befintlig fastighet i Kv Korpen åt brf i Aspudden.
Ombyggnad till 3 st lägenheter av bef. vind, f .d. container/cykelrum och tvättstuga.
Genomförande 2011-2014.


Vind

F.d. cykel-/containerrum