Kv. Båtsmannen Större

Vindspåbyggnad av fastighet på Södermalm

Fastighetsutveckling, modernt tillägg i konstruktivt glas. Den grönklassade fastigheten från slutet av 1800-talet har låtit förädlas och utvecklas genom en påbyggnad med en våning innehållande två st. etagelägenheter. Befintlig fastighet med sina vackra pilastrar har lämnats orörd och det nya tillägget har modellerats fram.

Nominerad till glaspriset 2012 samt finalist i Arkitekturs debutpris 2011.

150505vinden2
Denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad har låtit förädlas och utvecklas genom att den byggts på med en våning innehållande två nya lägenheter.

Då beslutet att den skulle få ett nytt modernt tillägg var glas ett självskrivet material att utgå från, då detta kompletterar och lyfter fram den befintliga fasaden med sina vackra pilastrar.
Båtsmannen
Kungsbalkongen som löper längs hela fasaden ut mot Östgötagatan kändes självklar och fick tidigt i projekteringen en viktig roll. Takfotens gesims utgör en del av räcket till balkongen och detta visar även en tydlig avgränsning mellan gammalt och nytt.

B1

Båtsmannen


Fasaden har en fri form som modellerats fram med hjälp av modell för att finna rätt uttryck och för att hålla glasfasaden så tydlig som möjligt är den utformad som konstruktivt glas, där det inre och yttre glaset går omlott, med bärande pelare invändigt.

Båtsmannen6

Båtsmannen10

B3

B4

B5

B7