Brf Solhjulet

Förnyelseprojekt inom en bostadsrättsförening i Sollentuna

Bostadsrättsföreningen Solhjulet i Sollentuna består av drygt 700 lgh i flerfamiljshus från 1960-talet.
Merparten är trevåningsbyggnader men en större byggnad är i åtta våningar. Föreningen fick för några år sedan Svenska föreningen för Byggnadsvårds hederomnämnande för gott och varsamt omhändertagande av områdets kvaliteter med avseende på utformning, byggnadsdetaljer m.m.

Bostadsrättsföreningen har mellan 2013 och 2018 genomfört ett omfattande förnyelseprojekt inom föreningens fastigheter:
• Tomställda kontorslokaler i fyra olika hus konverteras till 8 st nya bostadsrättslägenheter.
• Till del tomställd panncentral konverteras till gemensamhetslokaler innehållande snickeri,
systuga och målarateljé för föreningens medlemmar.
• Tomställda verkstads- och källarlokaler konverteras till en stor föreningslokal inklusive motionsutrymmen,
bastu samt fyra gästlägenheter.
• Underutnyttjad butikslokal konverteras till gemensamhetslokaler med styrelserum, tvättstuga, återvinningslokal för byten och köp, arkiv för föreningen och ett tryck-eri, lokaler för driften och fastighetsskötsel samt utrymmen för externa entreprenörer.
• Nya uteplatser
• Tillbyggnad restaurang