fore
Före ombyggnad.

efter
Efter omgyggnad av Gysinge, Centrum för byggnadsvård, butik på Östermalm, Stockholm.

butik

cafe

exterior