Burmanska huset

burmanska huset
Byggnaden vid Blaiseholmskajen uppfördes 1910-12 som bostadshus och ritades av arkitektbyrån Hagström & Ekman. Stilen kan närmast betraktas som senjugend med inslag av begynnande nationalromantik. Burmanska huset är av Stadsmuseum klassificerat grönt, det vill säga av stort kulturhistoriskt intresse.

I princip samtliga fönster hade under åren bytts ut, från de ursprungliga småspröjsade fönstren i jugendstil till lufter helt utan spröjs. Fasadens ljusa släta jugendputs blev senare omputsad på karaktäristiskt vis med sprutad grynig tunnputs i mörkare kulör.

Ombyggnaden
Initialt lades mycket energi på att lösa logistiken mellan de tre huskropparna eftersom bland annat huvudentrén till Grand Hôtel fortsättningsvis även skulle vara huvudentré. Detta resulterade i vissa ombyggnadsarbeten i såväl huvudbyggnaden som i det Bolinderska huset och en ny länkbyggnad uppfördes på Bolinders gård.

Exteriören
Målet för exteriören var att restaurera fasaden till sitt ursprungliga utseende. Äldre foton från Stadsmuseet och enstaka kvarsittande fönsterparti åt gården blev förebild vid återskapandet av orginalprofilerna i bågar och spröjs. Orginalkulören på puts kunde skrapas fram under senare ytskikt.

Interiören
Arbetet med planlösningen för de nya hotellrummen syftade till en hög utrymmesstandard och generösa badrum i högsta hotellstandard (5-stjärnigt). Badrummen utformades med högklassiga material i ytskikt och utrustning. Flera av de nya rummen har kunnat lokaliseras för att också optimera möjligheten till utsikt över vattnet.

Högst upp byggdes en lyxsvit på 330 m2 med eget kök, bad, bastu och relaxavdelning och en liten biosalong, allt av högsta standard. Från sviten har man en magnifik panoramautsikt över staden och vattnet.

I byggnadens västra del, den mot Bolinder och huvudbyggnaden, installerades ett nytt hisspaket med tre hissar, vilka i nedre plan ansluter till den nybyggda länken till Bolinder.

Bägge gårdsrummen överbyggdes med glaslanterniner för att dels tillskapa allmänna utrymmen, dels en toppmodern konferensavdelning. I husets källarvåning byggdes en Spa-anläggning för hotellets gäster.

Huvudentrén och trapphuset blev föremål för konservatorsmedverkan. Varsam rengöring av utsmyckningarna och ny marmoreringsmålning av väggytor, socklar med mera utfördes. Trapphusets ståtliga smidesräcke och mahognyhandledare renoverades. Entrédörrarna från trapphuset in till de nya korridorerna ersattes av bl.a. brandskäl med nya metallglaspartier i mässing.

Tilldelades ROT-priset 2007.