Villa H

Ombyggnad av villa i Örby

Ombyggnad avseende ny planlösning samt helhetsgrepp in-och utvändigt.

Före ombyggnad

Efter ombyggnad